Υποστήριξη/Υλικό

Όποιος επιθυμεί να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια μπορεί να αποκτήσει όλο το σχετικό με τα «Χρονικά της Εκτόρια» υλικό, έναντι του συμβολικού αντιτίμου των 5 ευρώ.

Το υλικό περιλαμβάνει:
Το βιβλίο «Τα Χρονικά της Εκτόρια» σε pdf μορφή
Το βιβλίο «Τα Χρονικά της Εκτόρια» σε epub μορφή
Το βιβλίο «Τα Χρονικά της Εκτόρια» σε mobi μορφή
Το βιβλίο «Τα Χρονικά της Εκτόρια» σε lit μορφή
Τον χάρτη της Αυτοκρατορίας (jpg)
Τους επιμέρους χάρτες των Έντεκα Βασιλείων (jpg)
Το ημερολόγιο της Αυτοκρατορίας (εφαρμογή flash)
Το γενεαλογικό δέντρο των θεών της Εκτόρια (pdf)
Draft art από τον Σπύρο Ιλιάδη (jpg)

Θα σας αποσταλεί με e-mail ένας κωδικός πρόσβασης για την περιοχή του παραπάνω υλικού εντός δυο ημερών από την καταβολή του ποσού μέσω PayPal.© Copyright 2011 Odipasp. | All Rights Reserved.